De la protesta a la proposta

De la protesta a la proposta
De la protesta a la proposta

Portem mesos defensant l’aturada del projecte urbanístic de la zona de l’ARE SUD 2 fins que es responguin els requeriments fets per la Unió Europea en referència a la preservació del Delta del Llobregat.

Durant els anys d’activisme social i de representant polític electe, he vist que quan no tens cap responsabilitat i estàs fora de les institucions hi ha qui es permet fer crítica destructiva sense plantejar una proposta alternativa. Però la millor opció, l’opció constructiva que necessita la ciutadania és que al realitzar una acció de protesta, tot seguit, hi hagi una proposta de cap a on volem dirigir els nostres esforços.

Avui no repetirem el valor que te per la seva biodiversitat la zona afectada pel projecte urbanístic de l’ARE SUD 2. Avui proposem cap a on podem redirigir els esforços de l’Ajuntament per continuar augmentant el parc disponible d’habitatge i fer-ho de manera pública i amb preus de lloguer o venda assequibles.

  1. Assignant una partida fixe anual per un valor del 5% del total dels pressupostos municipals a habitatge, per exemple.
  2. Replantejant el planejament urbanístic del sol consolidat per afavorir que les noves promocions d’habitatge tinguin un % dedicat a lloguer assequible.
  3. Fent permutes de parcel·les urbanitzables dins el nucli urbà per construir promocions d’habitatge públic a canvi d’un retorn en un nº d’habitatges a la ciutadania que faci aquesta cessió de sol a l’administració municipal.
  4. Continuar cedint sol municipal amb el compromís adquirit amb la Cooperativa Obrera de la Vivienda del Prat o amb projectes de promoció d’habitatge dotacional.

Hi ha una altra manera de fer política: la republicana. Dir no al projecte urbanístic de l’ARE SUD 2, en cap cas és obviar una prioritat que l’equip d’Esquerra Republicana del Prat te com és la de facilitar i augmentar el parc disponible d’habitatge assequible al nostre municipi.